ಅಂಕಣಗಳು

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಾದ್ರೋಹ – ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ  ಮಹಾರತ್ನಗಳು…!
ಅಂಕಣಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಾದ್ರೋಹ – ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ  ಮಹಾರತ್ನಗಳು…!

ದ್ವೇಷೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಸದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ,  BSNL ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರವರು “ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು” ಎಂದು  ಹೇಳುವುದರ […]

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮಾನವೀಯ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ ಭಾವದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪುವಿರಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಗಿಲು ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ..!
ಅಂಕಣಗಳು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮಾನವೀಯ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ ಭಾವದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪುವಿರಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಗಿಲು ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ..!

ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ತೀರಾ ಸಹಜ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಚಂಡಾಲ ಅಶೋಕ ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ […]

ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯೇ?
ಅಂಕಣಗಳು

ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯೇ?

ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿ ಸಾಯುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರಕುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದ […]