ಮಂಗಳೂರು

ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಎಂಬ ಹುದ್ದೆಯೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಎಂಬ ಸಂಘಿಯೂ..!
ಮಂಗಳೂರು

ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಎಂಬ ಹುದ್ದೆಯೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಎಂಬ ಸಂಘಿಯೂ..!

ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪ ಕುಲಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ವಿವೇಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಬುವರಿಂದ 17.5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಣ […]