Tag: Aloo Sona

ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಬರುತ್ತದೆ' -ಹಾಗಂದಿದ್ದವರು ರಾಹುಲ್ ಅಲ್ಲ ಮೋದಿ.
ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಆಲೂ ಹಾಕಿದರೆ ಚಿನ್ನ ಬರುತ್ತದೆ; ಹಾಗಂದಿದ್ದವರು ರಾಹುಲ್ ಅಲ್ಲ ಮೋದಿ..!

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ‘ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಬರುತ್ತದೆ’ -ಹಾಗಂದಿದ್ದವರು ರಾಹುಲ್ ಅಲ್ಲ ಮೋದಿ. ಇದು 2017ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ […]