Tag: gst loan

ಕೇಂದ್ರದೆದುರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಿಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಾಲದ ಕುರಿತು ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಕೇಂದ್ರದೆದುರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಿಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಾಲದ ಕುರಿತು ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಾವತಿಸದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತಾದ […]