Tag: Mahathma Gandhi

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮಾನವೀಯ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ ಭಾವದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪುವಿರಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಗಿಲು ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ..!
ಅಂಕಣಗಳು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮಾನವೀಯ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ ಭಾವದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪುವಿರಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಗಿಲು ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ..!

ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ತೀರಾ ಸಹಜ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಚಂಡಾಲ ಅಶೋಕ ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ […]