Tag: sudha bharadwaj

ಸುಧಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ‘Personal Liberty’ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಜನರ ಪರವಾಗಿ ದಶಕಗಟ್ಟಲೆ ಹೋರಾಡಿದ ಈಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು?
ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಸುಧಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ‘Personal Liberty’ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಜನರ ಪರವಾಗಿ ದಶಕಗಟ್ಟಲೆ ಹೋರಾಡಿದ ಈಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು?

ಬರಹ: ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಸಿ ಇವರು ಸುಧಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು […]