ರಾಜ್ಯ

ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದಾನಿ ಮೋದಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ “ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ” ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಿ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹ
ರಾಜ್ಯ

ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದಾನಿ ಮೋದಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ “ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ” ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಿ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹ

“ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ […]