ಸಂಪಾದಕೀಯ

'ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಮಿಷದ, ಬೆದರಿಕೆಯ ರಾಜಕಾರಣ!
ಸಂಪಾದಕೀಯ

'ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಮಿಷದ, ಬೆದರಿಕೆಯ ರಾಜಕಾರಣ!

A contractor committed suicide because a BJP minister wanted 40% commission. Contractors association has openly said govt is taking 40% […]